Dagelijkse passage uit het Filippus dagboek

donderdag 27 OKTOBER

Bijbellezing Openbaring 7:1-8
 Lied Gezang 289:4 en 5

‘Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen.’ (vs. 3)

Een pauze voor het verbreken van het zevende en laatste zegel. Even geen aardbevingen en ander onheil. Er moeten eerst nog mensen verzegeld worden. Zij ontvangen het merkteken van God op het voorhoofd. Zoals bij de uittocht uit Egypte de deurposten gemerkt werden met het bloed van het lam, zo ontvangen de getrouwen het merkteken van de engel uit het oosten. Uit die richting, het oosten, komt het heil: het is de kant waar het paradijs lag.
Honderdvierenveertigduizend ontvangen dit zegel op het voorhoofd. Zoals vaker in de Bijbel moet ook hier het getal niet zozeer letterlijk opgevat worden, maar begrepen worden als een getal dat iets wil aanduiden: volheid! Twaalf maal twaalf maal duizend. Twaalfduizend mensen uit de twaalf stammen van Israël. Het gaat hier niet om een groep excellente gelovigen, maar om degenen van Israël die de Heer in alles trouw zijn gebleven.
 
 Auteur M.P. Vis, predikant te Sint Jansklooster  


Dagboek voor blinden en slechtzienden
De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) heeft het Filippus Dagboek én het boek Zilver is goud beschikbaar in gesproken vorm op daisy cd-rom voor mensen met een leesbeperking. De cd-rom is alleen te beluisteren via een daisyspeler en niet via een gewone cd-speler. Voor het bestellen van deze uitgave in een aangepaste leesvorm kunt u contact opnemen met de CBB, tel. 0341-565499, e-mail  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Kijk voor meer informatie en de overige uitgaven die de CBB in aangepaste leesvormen beschikbaar heeft op www.cbb.nl.

Giften/donaties
Het werk van de stichting wordt mogelijk gemaakt door donaties en giften. Zie daarvoor de pagina Donateur. Stichting Gereformeerd Traktaatgenootschap Filippus (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40477922) is door de belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Uw donatie of gift is fiscaal aftrekbaar.

Bestellingen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn exclusief administratie- en verzendkosten! De uitlevering van bestellingen wordt grotendeels verzorgd door het Actiecentrum van het Confessioneel Gereformeerd Beraad. De uitgaven zijn ook via elke boekhandel te bestellen.

Oproep
Leest u regelmatig deze dagelijkse passage of het Filippus Dagboek zelf, dan zijn wij benieuwd naar uw mening. U kunt uw reactie sturen naar  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 
up up